مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست کاشت درخت

درصورت درخواست متقاضی نسبت به بسترسازی، کاشت گونه های مناسب و... که متناسب با شرایط آب و هوایی شهر باشد، اقدام می گردد .

درخواست دهنده محترم به اطلاع می‌رساند درخواست شما پس از ثبت و دریافت کد درخواست به واحد فضای سبز ارسال و متعاقب آن جهت بازدید دوم و صدور رای به کمیسیون ماده 7 ارجاع خواهد گردید. از طریق مراجعه مجدد به همین سامانه امکان پیگیری و مشاهده وضعیت درخواست شما وجود دارد. 

در صورت نیاز به تماس، از فایل شماره تماس پاسخگویان استفاده نمائید شهروندان محترم فقط در صورتی که ملک دارای شرایط ذیل می باشد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 

 عرض پیاده رو کمتر از یک مترو هشتاد سانتی متر نباشد (در مورد منازلی که دارای بالکن می باشند فاصله مورد نظر از اندازه تعیین شده بیشتر در نظر گرفته می شود)- 

 فاصله کاشت درختان از یکدیگر حداقل 4 متر و فاصله تا سایر موانع و محدودیت ها (مانند تابلوهای علائم، تیر چراغ برق، درب ورودی منزل، پارکینگ و حریم ورودی خیابان) حداقل3 متر لازم است مد نظر قرار گیرد

 امکان کاشت درخت در زیر تاج درختان قدیمی و درسایه آنها بدلیل رقابت نوری و عدم دریافت نور کافی و بدشکلی و گاهی اوقات عدم رشد کافی آن مقدور نمی باشد-