مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست کاشت گل فصلی

وجود فضای سبز از نیازهای مهم شهرهای کنونی است که سبب آرامش روحی، روانی و افزایش امید به زندگی در میان شهروندان می شود که این امر خطیر و مهم در کنار حفظ برعهده سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری است و در راستای ارائه خدمت هر چه بهتر به شهروندان و همچنین با هدف طراوت بخشیدن و زیباسازی در معابر، پارک ها و میادین، عملیات کاشت گل های فصلی در طرح های مختلف و متنوع توسط این سازمان اجرا می شود 

حال درصورتی که درخواستی از سوی شهروندان نسبت به بسترسازی، کاشت گونه های مناسب و...که متناسب با شرایط آب و هوایی شهر باشد، اقدام می گرددو پس از بازدید و بررسی و با توجه به نوع کار ، هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود