مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست کاشت گونه های پرچینی

درختان و درختچه های زیادی جهت انتخاب برای پرچین و لبه دهی وجوددارند که در بسیاری از موارد گزینه انتخابی بعداز مناسب بودن شرایط آب وهوایی الویت شخصی است . پرچین ها نیز مانند درختان ودرختچه ها با همان تکنیک کاشته می شوند با توجه به وضعیت خطرناک آب و بحرانی شدن موضوع آب و مشاهده درگیری های گوناگون در شهرهای مختلف ایران در اثر کم آبی و میان مردم و... در سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری کاشت هر گونه چمن و یا درخت و گیاه با نیاز آبی بالا ممنوع می باشد و در همکاری با وزارت جهادکشاورزی و ... درختان با نیاز آبی پایین و دیم مانند انواع سرو، کاج، انجیر، زیتون، انگور، عرعر و.. جایگزین درختان با نیاز آبی بالا شده است .

 همچنین به جای کاشت چمن و آبیاری آن ها به صورت دائم! از سنگ های رنگی و... استفاده می شود.درصورت درخواست متقاضی نسبت به بسترسازی، کاشت گونه های مناسب و... که متناسب با شرایط آب و هوایی شهر باشد، اقدام می گردد. با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود