مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست سم پاشی انواع گیاهان

بسیاری از بیماری ها و آفات امکان دارد درختان را درگیر کند که برای از بین بردن آن ها باید راه حلی پیدا کرد.برای از بین بردن این آفات و کنترل کردن بیماری های ایجاد شده باید از سم پاشی استفاده کرد اما آنچه قابل اهمیت است انتخاب زمان مناسب برای سمپاشی میباشد. این سازمان با بازدید مستمر از عرصه های فضای سبز شهر سمنان درخصوص تشخیص و ارائه راهكار جهت مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی، بر عملیات سمپاشی جهت مبارزه با آفات و بیماریهای درختان و درختچه های سطح شهر سمنان و برطرف نمودن عیوب احتمالی نظارت می نماید. 

با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود