مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست مشاوره درخصوص آفات

این سازمان با توجه به اینکه وضعیت تغذیه ای گیاهان و چگونگی مبارزه با آفات را تحت کنترل و نظارت قرار می دهد،بررسی وضعیت آفات و بیماریهای فضای سبز سطح شهر سمنان، برنامه ریزی و نظارت بر عملیات سمپاشی، مبارزه مکانیکی، درختشویی، ترمیم و پانسمان، صدور مجوز قطع یا جابجائی درختان در فضای سبز شهری و ارائه خدمات مشاوره ای به شهروندان در خصوص مسائل گیاهپزشکی را به انجام می رساند. با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود

موارد قابل سفارش

  • آیتم های درخواست مشاوره درخصوص آفات