مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست اجاره تجهیزات فضای سبز با اپراتور

وقتی صحبت از مکانیزاسیون به میان می آید اکثر افراد به فکر استفاده از تراکتور سایر ماشین ها و ادوات در انجام کارهای مربوط به ایجاد و نگهداری فضای سبز می افتند ، در حالی که تنها یک جنبه از مکانیزاسیون استفاده از ماشین است . مکانیزاسیون به معنی اتخاذ هر روشی است که موجب افزایش راندمان و کیفیت مطلوب کاری گردد. در شرایط حاضر برای مدیریت فضاهای سبز روش نیمه ماشینی پیشنهاد می شود که در این روش ابزار و ادوات فوق بکار می رود : 

-ادوات هرس شامل اره برقی ، چمن زن ، علف زن ، شمشاد زن ، قیچی چمن زنی ، دستگاه هرس ، اره هرس 

ادوات شخم ( دکومپاکتور ها – زیر شکن های باغی و گاو آهن های برگردان دار کوچک ) 

ماشین آلات آبیاری شامل قطره ای و بارانی 

ادوات داشت شامل سمپاش ماشینی ، سمپاش دستی ، علف کش ، شن کش ، کلوخ شکن ، پنجه ، گرد پاش و مه پاش 

چمن زن های دستی و برقی مناسب در سایزهای مختلف 

چمن سوراخ کن و جاروب .حال درصورت درخواست واحد اجرائی، نسبت به برگزاری مزایده، انعقاد قرارداد و گزینش پیمانکاران جهت انجام کار اقدام می گردد. با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود