مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست مشارکت در بستر سازی جهت کاشت گیاهان مختلف

توسعه فضای سبز و کاشت درخت و ایجاد محیطی نشاط‌ بخش در بدنه مدیریت شهری ، یکی از ضروریات مهم در زندگی شهرنشینی امروز، آن هم با وجود رشد صنعت، افزایش ترافیک و آلودگی‌های زیست محیطی است .

 بخش مهمی از سیمای شهر و زیبایی آن، وابسته به فضاهای سبز شهری است و البته توجه به نوع درختان و گیاهان متناسب با شرایط اقلیمی و زیستی می‌تواند تازگی و طراوت ویژه‌ای به شهر ببخشد و با تنوع فضای سبز در تمامی تقاط شهر و توسعه متوازن، می‌توان شهری زیبا و در خور شهروندان ترسیم کرد. یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم در مشارکت شهروندان در ایجاد نشاط اجتماعی شهر،توسعه فضاهای سبز خانگی است .

 این سازمان جهت مشارکت شهروندان در حفظ و گسترش فضای سبز شهری درصورت درخواست متقاضی و مشارکت کننده اقدام به بستر سازی جهت کاشت گیاهان مختلف می نماید و در صورتی که عدم امکان آبیاری توسط سازمان وجود نداشته باشد تعهد آبیاری از مشارکت کننده گرفته می شود با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود