مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

درخواست نصب و یا تعمیر وسایل بازی در پارکها

با توجه به اهمیت ایجاد فضای شاد و مناسب برای بازی کودکان در پارکهای سطح شهر ، این سازمان مجموعه های بازی پلی اتلینی با طرح ها و رنگ های متنوع و شاد در راستای زیباسازی محیط های شهری را در پارکها نصب می کند این نوع وسایل ضمن داشتن ایمنی بالا برای کودکان در برابر تغییرات جوی و اشعه ماوراء بنفش مقاوم هستند که این موضوع به تنهایی خود از اهمیت زیادی برخوردار است.

درصورت درخواست متقاضی کارشناس مربوطه از موقعیت بازدید می نمایند و در صورت وجود نقص برطرف خواهد شد