مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست تغییر کاربری

با توجه به اینکه در برخی موارد شهروندان درخواست تغییر کاربری ملک خود را به هر نحوی دارند درصورت درخواست و با توجه به اینکه این موارد از طرف شهرداری مناطق ویا شخص مالک پیگیری می شود جهت درخواست تغییر کاربری ملک خود پس از ثبت و تائید درخواست و بازدید توسط کارشناسان مربوطه سازمان و ارائه گزارش بازدید و نظر کمیسیون مربوطه در صورتی که نیاز به انجام کار مورد نظر باشد وپس از دریافت هزینه های قانونی لازم، اقدام مورد نیاز انجام می شود.

 شهروندان محترم می توانند با دریافت کد رهیگیری در هنگام ثبت نام از کلیه مراحل کار مطلع شوند. همچنین می توانند در صورت پرداخت وجه از طریق سامانه وجه مورد نظر را پرداخت نموده و رسید پرداخت دریافت نماید.