مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست استعلامات تخریب و نوسازی

برای ساخت هر ساختمانی نیاز به مجوزهای مختلفی دارید که داشتن آنها ضروری است. پروانه ساختمان و گواهی پایان کار از جمله‌ی این مجوزها هستند. علاوه بر این که این دو سند از نظر قانونی اهمیت ویژه‌ای دارند و خریدار جهت اطمینان از طی شدن روندهای قانونی و رعایت اصول و ضوابط ساخت‌وساز باید استعلام پروانه ساختمان و گواهی پایان کار را بگیرد، در موقعیت‌های دیگری به این دو سند مهم نیاز پیدا خواهد کرد. پروانه ساختمان در واقع مجوز اصلی شما برای شروع ساخت‌وساز است. اما این تنها دلیل اخذ پروانه ساختمان نیست. پایان کار ساختمان درواقع مدرکی است که بعد از به پایان رسیدن فرایند ساخت‌وساز با توجه به شناسنامه فنی ملک صادر می‌شود. استعلام جواز ساختمان و پایان کار به خریدار کمک می‌کند تا بتواند جزئیات درج شده در این اسناد شامل تاریخ صدور و اعتبار، مساحت، زیربنا و متراژ، تعداد طبقات، مهندسان ناظر و… رویت کرده واز صحت و سقم آنها اطمینان حاصل کند. 

درصورت درخواست شهرداری مناطق و پیگیری مالک و ارائه گزارش کارشناس پس از بازدید و نظر کمیسیون مربوطه اخذ هزینه های لازم، در خصوص پاسخ به استعلامات تخریب و نوسازی قبل از صدور گواهی پروانه احداث بنا اقدام می گردد. با توجه به نوع کار، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود.