مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

درخواست نظافت و پاکسازی پارکها و بوستانها

به منظور فراهم کردن زيبايي بصري در منظر شهري و آراستگي و پاکيزگي فضاي سبز شهر به هنگام تردد شهروندان، پاکسازي بسترهاي فضاي سبز معابر اصلي شهر انجام می شود همچنین نگهداری از پارک‌ها و فضای سبز نیازمند تعامل شهروندان است زیرا فضای سبز یکی از مهم‌ترین نمود‌های عملکرد شهری است که علاوه بر زیبایی بخشیدن به شهر در تقویت روحیه و شادابی شهروندان نیز تاثیر گذار است. حال درصورت درخواست متقاضی یا نامه های ارجاعی از سوی شهرداری و ... این سازمان نوع درخواست مد نظر را انجام می دهد.