مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

درخواست تامین روشنایی فضای سبز عمومی

فضاهای عمومی ، پارک ها و فضاهای سبز در همه شهرها دیده می‌شوند جزو ملزومات زندگی شهری به حساب می‌آیند. چگونگی نگه داری و حفظ این اماکن تاثیر مستقیمی بر تجربه مردم در این فضاها می‌گذارد. اجرای صحیح روشنایی و نورپردازی فضای سبز و پارک ها می‌تواند این فضاها را تبدیل به جلوه‌های جذاب و بی نظیر بصری بکند.

 موضوع دیگر سرگرم کنندگی پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی است که بایستی از این نظر در سطح خوبی قرار داشته باشند. مردم باید نسبت به ورود به پارک ها راغب باشند اماکن تفریحی عمومی مثل پارکها و فضاهای سبز نیاز به نصب و نگهداری تجهیزات روشنایی و نورپردازی مناسب و باکیفیت دارند تا در مواقع تاریکی، با افزایش ایمنی و امنیت، باعث جلوگیری از بروز جرم و مشکلاتی از این دست شوند و خانواده‌ها در آن پارک یا فضای سبز اوقات خوشی را داشته باشند. 

درصورت درخواست متقاضی و یا شناسایی خاموشی برج های نوری و همچنین نورپردازی و روشنائی معابر در مناسبتهای مختلف اقدام می گردد. همچنین نسبت به نصب المانهای مناسبتی و ... نیز اقدام می گردد