مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست تانکر آبرسانی

آبياري براي حفظ فضاي سبز يک اولويت محسوب مي شود و با چنگ و دندان بايد از اين سرمايه زيست محيطي حفاظت کرد و آبياري نامناسب باعث مي شود رشد گياه و طول عمر مفيد آن کاهش يابد و گياه يا درخت در طول دوره رشد و زندگي اش با انواع و اقسام بيماري ها مواجه شود.لازمه توسعه پایدار فضای سبز ایجاد زیرساخت های لازم برای آبیاری درختان و فضای سبز شهر است درصورت درخواست متقاضی و یا شناسایی مکانها توسط کارشناسان سازمان اقدام می گردد. با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود