مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

استقرار مخزن پسماند تر در معابر عمومی

سطل زباله مکانیزه گالوانیزه یا مخزن زباله مکانیزه یکی از تجهیزات واجب جهت تسریع و بهبود کیفی جمع آوری زباله و پسماند از سطح کوچه ها و خیابانها است و از آن جهت که به محل زندگی و معیشت مردم بسیار نزدیک است ، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . کیفیت مقبول و به تعداد کافی موجود بودن آن بر کیفیت بهداشتی ، سلامتی ، سلامت روانی و حتی فرهنگی افراد جامعه موثر است

 مزایای سطل زباله مکانیزه گالوانیزه : دارا بودن چرخ های گردان ترمز دار که حمل و هدایت آن را به سمت کامیون حمل زباله آسان تر می کند . تمرکزو تجمع زباله ها در چند نقطه و تسریع عملیات جمع آوری پسماند که سبب کاهش ترافیک ایجاد شده در پشت کامیون حمل زباله می شود . عدم پارگی پلاستیک های زباله و در نتیجه عدم ریختن آشغال و شیرابه روی زمین و جلوگیری از بوی تعفن

بنابراین شهروندان محترم می توانند جهت استقرار سطل مکانیزه درخواست خود را ثبت نمایندهمچنین جهت سهولت کار ،جهت جمع آوری مکانیزه پسماند ها در معابر اصلی مخازن پسماند نصب گردیده است. این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده چنانچه این امر امکان پذیر باشد و برای تخلیه مخازن و یا سایر شهروندان مشکلی پیش نیاید این درخواست به انجام می رسد

موارد قابل سفارش

  • نصب مخازن پسماند