مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

استقرار مخزن پسماند خشک در معابر عمومی

داستان تفکیک زباله با روش‌های پیشرفته در تمام دنیا در جریان است و یکی از معیارهای تشخیص و انتخاب شهری خوب برای زندگی هم همین نحوه تفکیک و جمع‌آوری زباله است. در جمع‌آوری پسماندهای خشک، سعی بر آن است که گزینه‌های مختلفی اندیشیده شود تا با پوشش حداکثری برنامه‌های مختلف روزانه مردم و انگیزه‌های متفاوت ایشان، حجم جمع‌آوری زباله‌های تفکیک‌شده به حداکثر برسد

برهمین اساس شهروندان محترم می توانند درخواست استقرار مخازن پسماند خشک را در محله مورد نظر به سازمان ارائه نمایند. این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده چنانچه این امر امکان پذیر باشد و برای تخلیه مخازن و یا سایر شهروندان مشکلی پیش نیاید این درخواست به انجام می رسد.

موارد قابل سفارش

  • استقرار مخزن پسماند خشک