مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

پرداخت عوارض خدمات مدیریت پسماند

قبوض عوارض شهرداری در چهار دسته قرار دارند که مربوط به عوارض نوسازی، بهای خدمات پسماند مسکونی، بهای خدمات پسماند غیر مسکونی و عوارض کسب و پیشه هستند.مطابق با قانون، واحدهای تجاری و اداری بایستی نسبت به پرداخت عوارض مدیریت پسماند واحدها به صورت سالیانه اقدام نمایند.بهای خدمات مدیریت پسماند از طریق مصوبه شورای اسلامی شهر محاسبه و توزیع می شود. بهای خدمات مدیریت پسماند در حوزه پسماند صرف مدیریت، جمع آوری و دفع پسماند می شود و در حوزه نوسازی صرف 90 درصد از برنامه های عمران توسعه شهر مانند احداث بزرگراه و پارک و.....می شوند

موارد قابل سفارش

  • پرداخت عوارض