مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست ثبت نام در مدرسه اسکیت

.واژه اسکیت در لغت به معنای سرخوردن، شبیه سازی مجازی برای عمل سرخوردن روی سطح خشک گفته میشود. رشته ورزشی اسکیت خود نیز دارای زیر شاخه های زیادی است، مانند: سرعت، استقامت، هاکی، اسکیت با مانع، اسکی روی چمن، اسکی روی برف، پاتیناژ و اگرسیو که به دو دسته داخل و خارج سالنی تقسیم میشود که دسته خارج سالن نیز به دو رشته بسته و جاده ای تقسیم شده است. تجهیزاتی که برای اسکیت سواری اغلب مورد نیاز اسکیت سوار قرار میگیرد، شامل موارد زیر میشود:

پس از یادگیری اسکیت به راحتی شما میتوانید از این ورزش در همه جا در پارکها, سالن های ورزشی مختلف انجام دهید.چنانچه متقاضی یادگیری این ورزش دلچسب می باشید این سازمان با ارائه آموزش تئوری و عملی با در اختیار قرار دادن سالن تمرین, مربی, البسه و توپ به متقاضی می تواند آن را فرا بگیرد .با توجه به نوع ورزش ، پس از بررسی توسط کارشناس ورزشی هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود

موارد قابل سفارش

  • آموزش اسکیت بانوان

  • آموزش اسکیت آقایان