مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست ثبت نام در مدرسه فوتبال ساحلی

فوتبال ساحلی یکی از انواع ورزش فوتبال است که در ساحل یا بر زمینی پوشیده از ماسه برگزار می‌شود. البته انجام بازی فوتبال در ساحل سابقه طولانی دارد اما برگزاری مسابقات رسمی و تدوین قوانینی برای این رشته ورزشی به سال ۱۹۹۲ و بنیان‌گذاری نهادی به نام فوتبال ساحلی جهانی در این سال بازمی‌گردد

چنانچه متقاضی درخواست آموزش را داشته باشد این سازمان با ارائه آموزش تئوری و عملی با در اختیار قرار دادن سالن تمرین, مربی, البسه و توپ در اختیار کارآموز، پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده در زمین ساحلی شهدای مرصاد پارک سیمرغ اقدام به برگزاری کلاس می نماید با توجه به نوع کلاس ثبت نامی ، پس از بررسی توسط کارشناس ورزشی هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود