مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

درخواست دریافت سازه های تبلیغاتی جهت فضاسازی محیطی و تبلیغاتی مشارکتی و مناسبتی

تبلیغات محیطی به هر نوع تبلیغ خارج از نقطه نهایی خرید مشتری اطلاق می‌گردد. «تبلیغات بیرونی اصطلاحی کلی و غیرتخصصی دربارهٔ انواع اشکال تبلیغات است که در فضاهای خارج از خانه صورت می‌پذیرند. 

دیگر معادل این اصطلاح تبلیغات خارج از خانه نامیده می‌شود. تبلیغات محیطی شاخه‌ای تخصصی، جدید و رو به گسترش از تبلیغات بیرونی است که نباید آن‌ها را به یکسان به کار گرفت.» «عبارت خارج از خانه یعنی هر رسانه‌ای که خارج از محیط منزل با مشتری در ارتباط باشد.» چنانچه متقاضی درخواست مشارکت در فضاسازی محیطی و تبلیغات شهری در مناسبت های خاص چون ایام الله و مناسبتهای مذهبی را داشته باشد این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده اقدام می نماید

موارد قابل سفارش

  • ارائه پرتابل

  • ارائه استند

  • ارائه لایت باکس

  • ارائه استرابورد