مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

دریافت خدمت

درخواست برگزاری جشنواره

چنانچه متقاضی درخواست برگزاری جشنواره ها را داشته باشد این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده افدام می نماید با توجه به رسالت سازمان مبنی بر حمایت از تشکلهای مردمی در راستای برگزاری جشنواره های مذهبی، فرهنگی، هنری این کار صورت می گیرد.

موارد قابل سفارش

  • جشنواره مذهبی

  • جشنواره فرهنگی

  • جشنواره هنری