مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست آموزش اطفاء حریق

ایمنی حریق به مجموعه ای از مطالعات و اقداماتی گفته می شود که هدف شان جلوگیری از آتش، کاهش اثرات یا واکنش در برابر آتش و کاهش صدمات ناشی از آن است. اقدامات مربوط به ایمنی در برابر آتش دارای سه مرحله پیشگیری از حریق، آمادگی برای اطفاء حریق و واکنش در برابر حریق است . رعایت اصول ایمنی در هر قشری جزء جدایی‌ناپذیر فرهنگ شهرنشینی است. آموزش نکات ایمنی و اطفاء حریق به شهروندان افزایش آگاهی هر شهروند با آموزش‌های اولیه ایمنی را به همراه دارد و آنها با مقدمات مبانی حریق، کار عملی و شیوه استفاده از کپسول‌های اطفاء حریق و تجهیزات اطفاء حریق آشنا می‌شوند و همین آموزش ها خطرات را کاهش می دهد . در این دوره ها ضمن آشناسازی افراد با انواع خاموش کننده ها و موارد مصرف آن ها، نحوه استفاده از آنها و چگونگی اطفاء حریق به طور کامل آموزش داده می شود. همچنین راهکارهای ایمنی جهت کاهش وقوع حادثه و به کارگیری بهترین روش در هنگام وقوع حریق به صورت مشروح توضیح داده خواهد شد. چنانچه متقاضی درخواست ارائه آموزش تئوری و عملی با لوازم مصرفی به ساعت را داشته باشد این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده افدام می نماید با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود .

 

مدت زمان انجام این خدمت 24 ساعت تا 7 روز کاری می باشد.

  • مراحل دریافت خدمت 
1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی مدارک ارسالی وتعیین هزینه خدمت 
3-بررسی و تائید پرداخت هزینه خدمت 
4-برنامه ریزی جهت ارائه خدمت 

موارد قابل سفارش

  • آمورش ایمنی با گرایش آتش نشانی