مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست آموزش مقدماتی آتش نشانی

اهمیت آموزش و ترویج فرهنگ ایمنی بر هیچ کس پوشیده نیست و مهمترین عامل در پیشگیری به موقع از حوادث و وقایع ناگوار، دانش صحیح ایمنی شهروندان است. در راستای یکی از اهداف سازمان آتش نشانی مبنی بر توسعه و ارتقای آموزش های عمومی ایمنی به جهت بالابردن سطح اطلاعات ایمنی شهروندان؛ دوره آموزش ایمنی و آتش نشانی که شامل آشنایی با سازمان و اهداف آن، اصول و مبانی حریق، خاموش کننده های دستی، ایمنی گاز، لوله های نواری آبرسان، تجهیزات آتش نشانی، کمک های اولیه و حمل مصدوم، اطفای حریق به صورت تئوری و عملی آموزش داده خواهد شد. چنانچه شهروند درخواست شرکت در دوره  آموزش مقدماتی آتش نشانی را داشته باشد این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده اقدام می نماید.

مراحل دریافت خدمت 

1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی مدارک ارسالی وتعیین هزینه خدمت 
3-بررسی و تائید پرداخت هزینه خدمت 
4-برنامه ریزی جهت ارائه خدمت