مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست آموزش متوسطه (نیمه حرفه ای)

برگزاری دوره های آموزشی در ارتقای سطح دانش تخصصی کارکنان اثرگذار است، رعایت اصول ایمنی در هر قشری جز جدایی‌ناپذیر فرهنگ شهرنشینی است. افزایش آموزش عمومی ایمنی علاوه بر کاهش هزینه خدمات ایمنی در شهر، سطح زندگی شهروندان را افزایش می‌دهد و وقوع حوادث غیرمترقبه را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. چنانچه شهروند درخواست شرکت در دوره ی آموزش متوسطه (نیمه حرفه ای) را داشته باشد این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده اقدام می نماید.

 

مراحل دریافت خدمت 

1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی مدارک ارسالی وتعیین هزینه خدمت 
3-بررسی و تائید پرداخت هزینه خدمت 
4-برنامه ریزی جهت ارائه خدمت