مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست خرید بتن

خرید مصالح ساختمانی یکی از مهمترین بخش های مدیریت هزینه ساخت و ساز است. در بعضی پروژه ها بخش جداگانه ای برای مدیریت خرید و زیرمجموعه های آن تشکیل می شود که اهمیت موضوع را آشکار می کند. چه پروژه بزرگ باشد و چه کوچک، هزینه مهمترین و یا حداقل یکی از مهترین جنبه های آن است در نتیجه باید دقت فراوانی در قیمت مصالح و آنچه خریداری می شود داشت.

 خرید بتن در ساختمان های بتن آرمه و یا اسکلت فلزی بخش زیادی از سرمایه را به خود اختصاص می دهد، ضمن اینکه کیفیت ساخت مستلزم بتن با کیفیت است. چنانچه متقاضی درخواست بتن را داشته باشد این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده افدام می نماید با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود .

 

.مدت زمان انجام این خدمت با توجه به شرایط کارخانه ها متغییر می باشد. در صورت فعالیت کارخانه ها 2-7روز کاری می باشد

  • مراحل دریافت خدمت 
1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی مدارک ارسالی وتعیین هزینه خدمت 
3-بررسی و تائید پرداخت هزینه خدمت 
4-ارائه حواله فروش توسط کارشناسان
5ارائه و دریافت خدمت