مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

خرید انواع جدول

برای جدول‌گذاری عموماً از قطعات بتن پیش‌ساخته و در پاره‌‌ای موارد با توجه به شرایط کار از بتن درجا استفاده می‌شود. با توجه به ارتفاع کم جداول بتنی، عموماً این جداول بدون آرماتور است و چنانچه ارتفاع کارگذاری جدول زیاد و رانش خاک قابل توجه باشد، باید از جداول بتن مسلح استفاده کرد. 

چنانچه متقاضی درخواست جدول را داشته باشد این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده افدام می نماید با توجه به نوع کار ، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود .

 

 

.مدت زمان انجام این خدمت با توجه به شرایط کارخانه ها متغییر می باشد. در صورت فعالیت کارخانه ها 2-3روز کاری می باشد

  • مراحل دریافت خدمت 
1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی مدارک ارسالی وتعیین هزینه خدمت 
3-بررسی و تائید پرداخت هزینه خدمت 
4-ارائه حواله فروش توسط کارشناسان
4-ارائه و دریافت خدمت 

موارد قابل سفارش

  • جدول 15*50*30 ، هزینه واحد : 72,000 تومان

  • جدول 15*50*50 ، هزینه واحد : 72,000 تومان

  • جدول 10*35*30 ، هزینه واحد : 45,000 تومان

  • جدول رزینی 10*35*50 ، هزینه واحد : 54,000 تومان

  • جدول 10*35*50 ، هزینه واحد : 52,000 تومان

  • جدول شیاری10*40*40 ، هزینه واحد : 54,000 تومان

  • جدول نیلوفری5*40*50 ، هزینه واحد : 54,000 تومان

  • جدول بتنی 15*70*50 پرسی ، هزینه واحد : 95,000 تومان