مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثابت : 3,000 تومان

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست خرید شن و ماسه (اشخاص حقوقی)

یکی از مصالح مهم در ساخت و ساز ساختمانی وجود شن و ماسه مناسب جهت انجام کار می باشد و با توجه به انواع مختلف آن جهت کاربردهای مختلف استفاده می شود ، شن مصالح سنگی است که تقریباً از هر نوع سنگ می تواند تشکیل شده باشد. عموما به شکل گرد است و از معدن استخراج و سپس شکسته می شود و مورد استفاده قرار می گیرد .

حال با توجه به اینکه این سازمان دارای  کارخانه هاو معادن جهت تولید و فروش  انواع مصالح ساختمانی می باشد آنها را در اختیار شهروندان قرار می دهد چنانچه متقاضی درخواست مصالح شن و ماسه سنگی را داشته باشد این سازمان پس از بررسی و زمانبندی نسبت به درخواست ارائه شده افدام می نماید با توجه به نوع درخواست، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود

 


.مدت زمان انجام این خدمت با توجه به شرایط کارخانه ها متغییر می باشد. در صورت فعالیت کارخانه ها 1-3روز کاری می باشد

  • مراحل دریافت خدمت 
1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی مدارک ارسالی وتعیین هزینه خدمت 
3-بررسی و تائید پرداخت هزینه خدمت 
4-ارائه حواله فروش توسط کارشناسان
4-ارائه و دریافت خدمت 

موارد قابل سفارش

  • درخواست خرید ماسه شسته

  • درخواست خرید ماسه شکسته

  • درخواست خرید ماسه بادامی

  • درخواست خرید ماسه نخودی