مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست نصب علائم

نصب علائم ترافیکی و تابلوهای اخطار دهنده با همکاری پلیس راهور صورت می پذیرد و هدف آن نظم بخشیدن به ترافیک شهری می باشد و در این باره از شهروندان درخواست می شود جهت حفظ رفاه خویش و تسهیل در رفت و آمد به این علائم توجه داشته باشند. چنانچه متقاضی درخواست نصب علائم را داشته باشد این سازمان پس از بازدید ، بررسی و گزارش کارشناسی جهت طرح در جلسه کمیته فنی و شورای هماهنگی ترافیک شهر سمنان جهت اجراء به پیمانکار مرتبط ابلاغ می گردد.