مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

درخواست ایجاد حساب کاربری نظام مهندسی (مهندسان طراح - مهندسان ناظر)

با توجه به فراهم شدن بستر الکترونیک تایید پیش‌نویس پروانه‌های ساختمانی و همچنین ارسال فرم های گزارشات مرحله‌ای نظارت و مهندسی برای اعضای محترم سازمان نظام مهندسی شهر سمنان، با عنایت به ضرورت بهره‌گیری مهندسین طراح و ناظر از فرآیندهای ایجاد شده، جهت ایجاد حساب کاربری ویژه اعضای نظام مهندسی سمنان، انجام مراحل ذیل مورد نیاز می باشد:

1- دریافت فرم تعهد نامه مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی و مطالعه دقیق موارد (برای دریافت فرم کلیک نمایید)

2- چاپ، تکمیل اطلاعات فرم و درج مهر و امضا در محل مشخص شده

3- اسکن، بارگذاری و ارسال فرم تعهدنامه در سامانه از طریق همین صفحه خدمت

سازمان فاوا شهرداری سمنان پس از دریافت و بررسی درخواست شما، نسبت به تعریف حساب کاربری ویژه مهندسان طراح و ناظر عضو نظام مهندسی اقدام نموده و اطلاعات حساب کاربری را برای شما از طریق پیام کوتاه ارسال می نماید.

 

مدت زمان انجام این خدمت کمتر از یک روز کاری می باشد.

  • مراحل خدمت 
1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2- بررسی مدارک دریافت شده و ایجاد حساب کاربری نظام مهندسی
3-ارسال مشخصات کاربری از طریق پیام‌کوتاه