مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

درخواست ایجاد حساب کاربری نظام مهندسی( مهندسان طراح- مهندسان ناظر)

با توجه به فراهم شدن بستر الکترونیک ارسال فرم های نظارت و مهندسی برای اعضای محترم سازمان نظام مهندسی شهر سمنان، در صورت درخواست جهت بهره مندی از این خدمات، انجام مراحل ذیل مورد نیاز می باشد:

1- دریافت فرم تعهد نامه مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی و مطالعه دقیق موارد از طریق همین لینک (فایل را فقط بصورت اسکن شده ارسال نمایید)

2- تکمیل اطلاعات فرم و مهر امضا در محل مشخص شده

3- بارگذاری و ارسال فرم مذکور در سامانه از طریق همین صفحه خدمت

شهرداری سمنان پس از دریافت و بررسی درخواست شما، نسبت به تعریف حساب کاربری ویژه مهندسان ناظر عضو نظام مهندسی اقدام نموده و اطلاعات حساب کاربری را برای شما از طریق پیامک ارسال می نماید.

 

مدت زمان انجام این خدمت کمتر از یک روز کاری می باشد.

  • مراحل دریافت خدمت 
1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی مدارک ارسالی  
3-ارائه کد کاربری جهت انجام خدمات