مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست شرکت در روز بازار

با توجه به ساماندهی دستفروشان که در اساسنامه سازمان ذکر شده نسبت به برگزاری روز بازار در نقاط مختلف شهر اقدام می نماید فعالان مشاغل خانگی و متقاضیان شرکت در روز بازار جهت ثبت نام و دریافت مکان مناسب در روز بازارها می توانند درخواست خود را در این سامانه اعلام نمایند.

زمان انجام این خدمت 1 الی 3 روز کاری می باشد.

مراحل دریافت خدمت 

1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی مدارک توسط کارشناسان
3-پرداخت هزینه خدمت
4-دریافت خدمات