مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه ثبت از طریق دفتر پیشخوان : 3,000 تومان

دریافت خدمت

درخواست شرکت در روز بازار

با توجه به ساماندهی دستفروشان که در اساسنامه سازمان ذکر شده نسبت به برگزاری روز بازار در نقاط مختلف شهر اقدام می نماید فعالان مشاغل خانگی و متقاضیان شرکت در روز بازار جهت ثبت نام و دریافت مکان مناسب در روز بازارها می توانند درخواست خود را در این سامانه اعلام نمایند.

زمان انجام این خدمت 1 الی 3 روز کاری می باشد.

مراحل دریافت خدمت 

1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2-بررسی مدارک توسط کارشناسان
3-پرداخت هزینه خدمت
4-دریافت خدمات