مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

هزینه خدمت: متغییر

دریافت خدمت

درخواست تمدید قرارداد

قرارداد اجاره، قراردادی است که به واسطه آن، موجر، املاکی که مالک آن است را به دیگری می دهد تا بتواند از منافع آن ملک، استفاده کند. مستاجر، در قبال استفاده از منافع ملک مورد اجاره، اقدام به پرداخت مبلغی، تحت عنوان رهن یا اجاره ماهانه مشخص می نماید. میزان مبلغ رهن یا اجاره، با توافق طرفین، تعیین می گردد. قرارداد اجاره، یکی از متنوع ترین و در عین حال پیچیده ترین قراردادهایی است که افراد، با آن سر و کار دارند.

زمان انجام این خدمت 1 الی 3 روز کاری می باشد.

مراحل دریافت خدمت 

1-تایید اولیه درخواست
2-بررسی نحوه عملکرد بهره بردار 
3-بررسی پرداخت اجاره بها و چک های برگشتی
4-تایید نهایی برای ارجاع به کارشناس
5-پرداخت چک های اجاره بهای قرارداد
6-تنظیم قرارداد