مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

ثبت نام متقاضیان مسابقات و رویدادهای ورزشی

شهروندان و علاقمندان جهت شرکت در مسابقات و رویدادهای ورزشی که سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی برگزار می نماید.می توانند از طریق این سامانه ثبت نام نمایند.