مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

درخواست ثبت نام در کلاسهای فرهنگسرای امید خانواده

سازمان فرهنگی ،اجتماعی . ورزشی شهرداری سمنان جهت رفاه حال شهروندان برخی کلاسها دررده های سنی متفاوت را در فرهنگسرای امید خانواده برگزار می نماید و شهروند جهت شرکت در این کلاسها می تواند درخواست خود را ثبت و پیگیری نماید.